News

De eisen voor archiefvernietiging en papiervernietiging worden veel strenger in de nieuwe privacywet AVG

Op 25 mei a.s. gaat de nieuwe privacywet in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dan wordt het bedrijfsleven verplicht nog nauwkeuriger om te gaan met persoonlijke gegevens, zowel op papier als digitaal. De voorbereidingen die de bedrijven, overheden en instellingen treffen zijn vooral gericht op de bescherming van digitale gegevens, wat men hierbij vergeet dat de meeste veiligheidsincidenten zich juist met onkundig eenmalige archiefvernietiging en dagelijkse papiervernietiging voordoen.

De maatregelen die de overheid en bedrijven treffen om papier te vernietigen is vaak niet voldoende. Doordat de technieken voor het herconstructueren van papieren archieven steeds beter wordt is het gewoon vernietigen niet meer afdoende. Door dit gegeven moeten er veel strengere eisen gesteld worden aan archiefvernietiging en papiervernietiging wil men kunnen blijven voldoen aan de AVG.

 

Bij de nieuwe AVG moeten alle persoonsgegevens op papier niet alleen uiterst precies worden opgeslagen, ook zal de ontdoener er ook zorg voor moeten dragen dat deze gegevens zorgvuldig worden vernietigd. Dit simpelweg zodat ze uiteindelijk niet in de verkeerde handen terecht kunnen komen. De enige manier om 100% zekerheid te verkrijgen dat uw papier en archief volgens de AVG richtlijnen worden vernietigd is om dit daadwerkelijk bij u voor de deur te laten vernietigen.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

25 mei 2018 zal deze nieuwe wet in werking gaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deze Wet zal in heel Europa dezelfde regels rond privacy gaan gelden, dit met grote gevolgen voor de bedrijven die met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens werken, zowel papier als digitaal. De AVG geeft richtlijnen hoe persoonlijke informatie moet worden opgeslagen. Zorg dus voor een adquate externe partij die op locatie deze gegevens vernietigd.

Tip: Lees altijd de algemene voorwaarden wanneer u niet voor vernietiging op locatie kiest. Vaak zult dan achterkomen dat dergelijke bedrijven u geen enkele garantie bieden.