News

Werknemers slordig met vertrouwelijke gegevens

Veel werknemers slaan hun vertrouwelijke informatie op in de in de cloud. Hierbij wordt er vaak niet nagedacht of dit wel veilig is en niet toegankelijk is voor derde. Het merendeel van de werknemers maakt gebruik van meerdere apparaten om zijn of haar werk op verschillende de locaties te kunnen uitvoeren.werknemers vertrouwelijke gegevens

Dit is ook de reden dat steeds meer mensen gebruik maken van online diensten om vertrouwelijke gegevens op te slaan en te delen. Het bedrijf IT-bedrijf Fujitsu deed hierna onderzoek en kwam tot de conclusie dat werknemers en bedrijven onvoldoende stil staan bij de gevaren hiervan. Zo kunnen er onverhoopt zeer vertrouwelijke gegevens op straat te komen liggen.

Vooral bedrijven tot 50 medewerkers zijn vaak weinig opgewassen en bewust tegen het lekken van vertrouwelijke data. Bijna 40% van de mensen denkt en gaat er van uit dat het plaatsen van bedrijfsgevoelige informatie in cloud veilig is.

Vaak staan jongere mensen helemaal niet stil bij de gevaren van online diensten. Jonge mensen groeien op met het idee dat alles veilig online gezet kan worden. Uiteraard is dit niet het geval. Je moet juist extra voorzichtig zijn met vertrouwelijk informatie.

Steeds vaker worden er wel regels opgesteld voor het gebruik van sociale media maar hoe men om gaat het vertrouwelijk informatie-opslag wordt niet nader bepaald. Men raad aan om hiervoor binnen bedrijven ook protocollen te maken voor de omgang met vertrouwelijke gegevens. Indien informatie echt gevoelig is zou je het nooit in de cloud mogen plaatsen.

Het is niet bekent hoe vaak data die in cloud staat gehackt wordt bij bijvoorbeeld Dropbox, Amazon of Google. Een ding is zeker dat ook deze diensten verre van waterdicht zijn. Vaak zie je dat ze ook te maken hebben met grote storingen.

Ook is het zo dat de door de laatste onthullingen over de Amerikaanse spionage werkzaamheden de grotere bedrijven hun Amerikaanse servers argwanend bekijken. Zeker omdat ze op grote schaal bekeken worden plaats men geen vertrouwelijk gegevens en data hierop.  Wanneer mensen zich hier laconiek tegenover blijven gedragen zal met altijd kwetsbaar zijn en blijven