News

Weer een lek in Internet exlporer 8 ontdekt

Weer is er een nieuw lek ontdekt in Internet Explorer 8. Hackers trachten hier misbruik van te maken, geeft Microsoft aan.

Op de website van Microsoft wordt aangeven zo snel mogelijk een update te doen naar versies 10 of 9, deze zijn niet gevoelig voor het lek.

VirusIE scan bedrijven geven aan dat het genaamde ‘zero-day’-lek, waar nog een oplossing voor voorhanden is, mogelijk wordt misbruikt door Chinese criminelen.

Deze hackers hebben hun pijlen gericht op de US ministeries van Arbeid en Energie. Wanneer het om het ministerie van Energie gaat zouden employees gespecialiseerd in kernwapens het doelwit zijn geweest.

Microsoft heeft nog niet bekend gemaakt wanneer en of ze het lek in IE 8.0 gaan dichten.