News

Webwinkels kunnen zich verzekeren tegen cybercrime

Vanaf heden kunnen Webwinkels webwinkelzich verzekeren voor schade die het gevolg is van cybercrime. Nationale Nederlanden is zoals ze zelf zeggen voorloper als verzekeraar die het mogelijk maakt om zich te verzekeren tegen omzet derving die voortvloeit uit cybercrime. Uit een onderzoek van TNS-Nipo komt naar voren dat 19% van de webwinkels met een vorm van cybercrime te maken heeft.

Het gaat hierbij om hacking, digitale-diefstal, virussen en internetcriminaliteit.  82% van de winkeliers geeft aan geen keurmerk te hebben. Ook wordt 71% van de winkels vanuit een thuis locatie gehouden en is 83% van de webshops zelfstandig.

Ook blijkt dat webshops niks tor weinig aan risico-beheersing doen. En helaas ook niet aan risicoanalyse. Wanneer de omzet toeneemt, gaan deze zaken een grotere rol spelen. Zaken zoals back-ups en anti-virussoftware worden vaak wel geïnstalleerd zodat wanneer het fout gaat men weer snel online is.

Web-shops zien IT-hacks als een van hun voornaamste risico. Hardware en Software, hostings- en providers – storingen en het niet werken van betalingssystemen zijn vaak een flinke bedreigingen voor de continuïteit van de digitale shops.