News

Toenemende Cyberspionage groot gevaar voor onze veiligheid

Met steeds grotere regelmaat ziet de AIVD de nationale veiligheid in het geding komen door cybercrime. Het gaat hier vooral om cyberspionage.

Om het gevaar in te dammen wordt dataverkeer naar ondernemingen en overheden nauw in de gate gehouden, zo staat te lezen in het jaarverslag over 2012 waar men een flinke ophoging van het aantal cybercrimes constateerde.cyberspionage

Men verwacht dat dit in de toekomst alleen maar meer zal gaan plaatsvinden, Volgens de AIVD is het wel moeilijk te voorspelen in wat voor een vorm dit gaat gebeuren.

“De AIVD heeft op grote schaal Chinese aanvallen geconstateerd tegen onze bedrijven”, zegt minister Plasterk. Hij geeft aan dat het met name om het stelen van privacy gevoelige bedrijfsinformatie gaat.

Opsporing

Om de schade terug te dringen neemt de AIVD vaak contact op met de ondernemers bedrijven die mogelijk het doelwit kunnen worden. Ook wordt het dataverkeer naar het rijk en ondernemingen gecontroleerd om cyber-attacks tegen te gaan. Speciaal daarvoor wordt een ‘unit’ in de datanetwerken van bedrijven en de overheid geplaatst. ==> archiefvernietiging.nu