News

Software elektronisch patiëntendossier geeft kop zorgen

Serieuze problemen met de data van het elektronisch patiëntendossier zorgen voor problematische toestanden bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), dit meldt een bron dit weekend aan archiefvernietiging.nu. De nieuwe software die voor de documenten wordt gebruikt blijkt verschillende praktische problemen te veroorzaken.

“De keiharde werkelijkheid iSoftware elektronisch patiëntendossiers dat helemaal niemand in het ziekenhuis er van op de hoogte is hoe men een volledig document kan uit draaien”. Wanneer er data op papier moeten worden afgedrukt beginnen de problemen pas echt. Dit werd afgelopen dagen tijdens een vergadering van het RT-college in Den Haag pijnlijk duidelijk. Dit ging over een zaak waarbij een baby overleed in het LUMC. De betreffende ouders geven aan dat het medisch centrum nalatig waren geweest in de behandeling.

Heeft 1,5 jaar geduurd voordat het LUMC de betreffende vertrouwelijke dossiers kon aanbieden. Daarnaast ontving de inspectie een half document. Daar kwam ook nog eens bij  dat het tegenstrijdige informatie over belangrijke momenten in het patiëntendossier vermeld stonden. Er wordt geconcludeerd dat de documentvoering in veel ziekenhuizen op dit moment een chaos is.