News

Privacy patientdossiers grootschalig geschonden

Het waarborgen van de privacy van de patiënten binnen Ziekenhuizen blijkt in de praktijk verre van voldoende te zijn. Vreemd patiëntendossiergenoeg gaat het alleen bij personen die bekent zijn in Nederland en bestuursleden wel goed. Dit volgens het College bescherming persoonsgegevens  dat zegt dat ingrijpen onvermijdelijk is.

Er werden in totaal 9 ziekenhuizen door het CBP bekeken aangaande de interne gegevensbescherming en beveiliging patiënten verloopt. Van de 9 ziekenhuizen bleek er zich 1 aan de gestelde eisen te houden.houden.

“Het is eigenlijk heel simpel: toegang tot medische gegevens is alleen maar geoorloofd wanneer de patiënt bij deze specialist in behandeling is. Toch blijkt in de prakrijk dat deze vertrouwelijke data in digitale archieven niet veilig zijn.

Ze had een man die in een ziekenhuis werkt gecontroleerd waarom zijn vriend is opgenomen,  een collega kijkt uit nieuwsgierigheid in het dossier van een mede collega.

Nu handelen

De uitkomst van dit onderzoek moet iedereen wakker schudden. Er zal een plan moeten worden opgesteld door de 9 ziekenhuizen waarin staat hoe ze de vertrouwelijke patiënte gegevens volledig beschermen tegen onrechtmatige inzage. Wanneer dit niet spoedig word gedaan, zal het CBP spoedig gaan ingrijpen. Dit geld tevens voor alle instellingen dus ook die niet in het onderzoek zijn meegenomen.