News

Privacy is de meest belangrijke veiligheid vorm

Onze overheid stelt vaak dat mensen hun privacy dienen op te geven om veiligheid te
cybercrime-archiefvernietigingwaarborgen, volgens ons klopt deze manier van beargumenteren niet. Privacy is namelijk een van de meeste belangrijke vorm van veiligheid. Het is maar al te vaak dat zaken zoals internet criminaliteit wordt voorkomen omdat de privacy gegevens niet beschikbaar zijn om de misdaad te plegen. Daarom dat men deze gegevens ook via een slinkse manier “fishing” genaamd probeert te verkrijgen.

Hoe meer vertrouwelijke gegevens van de burger gedeeld wordt door instanties, overheden en het bedrijfsleven des te groter de kans wordt dat kwaadwillende deze informatie vroeg of laat in handen krijgen.

Aan de ene kant worden we gewaarschuwd tegen fishing en cybercrime en aan de andere kant is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om als crimineel aan al deze informatie te komen.