News

Privacy aantasting grootste nadeel smartphones en computers

Het inleveren van onze privacy vinden wij het grootste nadelen van technologie zoals, smartphones, tablets en computers. Dit blijkt uit een online onderzoek dat Microsoft onder 11.000 mensen Privacy smartphones computersin 11 landen liet uitvoeren. De ondervraagden werden onder anderen gevraagd over hun perceptie van deze technologieën. Hieruit blijkt dat privacy het grootste probleem is wanneer het om hun eigendommen een privacy gevoelige informatie gaat.

Veiligheid van Nationaal belang

Ook moesten de deelnemers aangeven in welke mate ze er toe bereid waren om hun eigen privacy op te geven voor de nationale veiligheid. Hieruit blijkt dat er de verschillen tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen zeer groot te zijn. Zo wil de ruime meerderheid in Duitsland de eigen privacy in het kader van de nationale veiligheid niet opgeven, in India vindt men het daar en tegen geen enkel probleem.