News

Overheid gaat wel gegevens uitwisselen

Overheid gaat wel gegevens uitwisselen

Een visie om het uitwisselen van vertrouwelijke gegevens uit te wisselen moet toch mogelijk gemaakt worden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, dit is tot op heden volgens de Wet “Privacy Persoonsgegevens”verboden. Doordat er steeds meer taken bij de locale gemeenten komen te liggen zoals zaken als werk & inkomen, wmo en jeugdzorg.

HierdoorOverheid Data ontkom je er niet aan dat er steeds meer vertrouwelijke gegevens bij de gemeenten terecht komen. Deze uitwisseling van vertrouwelijke gegevens
tussen de verschillende rayons is op dit moment volgens de Wet nog niet toegestaan, maar minister Plasterk wil hier een eind aan maken zo geeft Privacy Barometer aan, dit is een particulier initiatief die zich vol inzet voor de privacybescherming van Nederlanders.

Wat nu te doen:

Het particuliere initiatief heeft aangegeven minister Plasterk niet te steunen in zijn nieuwe beleid omdat de totale inbreuk is op privacy groot is en belang niet opweegt tegen deze visie. Om de inbraak op de Privacy tot een minimum terug te brengen geeft Privacy Barometer het verschillende aanbevelingen aan het ministerie mee. Hieruit blijkt dat er meer controle op de alsmaar “machtiger wordende overheid” moet komen.

Ook vindt men belangrijk dat burgers te allen tijde geïnformeerd moet worden wanneer hun vertrouwelijke gegevens verwerkt en of gebruikt worden. Het verwerken zonder toestemming zal geminimaliseerd moeten worden. Het ministerie heeft een internetconsultatie over deze zaak online staan, hierop kunt ook u uw mening geven.