News

Nog steeds lekken in Europese privacywetgeving

Ondanks de bekendwording van het spionageprogramma’s van de Europese UnieNSA zijn er nog steeds flinke gaten in de Europese privacyregels/archiefvernietiging waar het Europees Parlement eerder over gestemd heeft volgens een D66 lid.

Volgens het lid zou je mogen aannemen dat alle gaten in de wetgeving na de bekendwording zouden worden gepareerd! Helaas is dit weinig tot niet gebeurd. Deze nieuwe privacyregels zouden de privacy van de Europese burgers veel adequater beschermen, dit tegen onder andere Amerikaanse ondernemingen en inlichtingendiensten.

Het D66-lid juicht de nieuw gesloten compromissen niet toe en noemt het gezien de recente ontwikkelingen een zwaar gemiste mogelijkheid dat er geen betere afspraken op tafel liggen.

Is het Wetmatig te handhaven?

Of de nieuwe richtlijnen of wetten de bevolking  beter beschermt hangt sterk af of deze in de praktijk te handhaven zijn. Immers zouden de huidige regels ons hier al tegen beschermt moeten hebben. Helaas is de Commissie weinig slagvaardig geweest in de handhaving van de regels en Wetten.

Worden we daadwerkelijk beschermt tegen data-graaiers?

De burgerrechtenbeweging Bits of Freedom geeft aan dat de nieuwe Europese privacyregels helaas meer negatieve mogelijkheden scheppen in de privacybescherming .

Er zijn onder meer nieuwe voorwaarden gecreëerd voor het opslaan van vertrouwelijke data zonder hier eerst toestemming aan de gebruiker te vragen.

Ook staat er in de nieuwe regels dat het merendeel ongevraagd opslaan en volgen van gebruikers geen inbreuk is op de Privacy. Dit is niet te begrijpen in een tijd dat vertrouwelijke informatie gelekt wordt en daarna wordt doorverkocht aan malafide figuren met alle gevolgen van dien.