News

Nieuwe regels voor internet-bankieren

Banken in Nederland hebben nieuwe richtlijnen voor het bankieren via internet opgesteld, hier moeten klanten aan gaan voldoen wanneer zeregels internet bankieren bij fraude hun geld nog willen terugkrijgen. Er mag bijvoorbeeld geen illegale software op de computer staan daarnaast moet de computer up-to-date zijn en moet regelmatig de rekeningen worden gecontroleerd.

Dit volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Tot op heden had elke bank haar eigen voorschriften. De banken gaan er zelf over wanneer deze nieuwe regels aan haar klanten worden voorgelegd.

Wanneer een klant toch de dupe is  geworden en schade ondervind en het zou blijken dat hij/zij zich niet aan de bancaire regels heeft gehouden, kan de betreffende bank op basis van hun geldende coulancebeleid alsnog besluiten om over te gaan tot vergoeding van een deel van de opgelopen schade.

Veiligheidsregels

De Consumentenbond  heeft samen met de NVB heeft de nieuwe veiligheidsregels opgesteld. In eerste instantie gelden deze regels alleen voor particuliere klanten. De veiligheidsregels zijn een 5 tal”:

  1. Houd inlogcodes geheim. Mensen mogen inlogcodes alleen voor eigen gebruik hebben. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet worden opgeschreven. Wanneer dit niet kan zullen deze codes zo opgeschreven dienen te worden dat ze in eerste instantie onherkenbaar zijn. Wanneer cliënten zelf deze code verzinnen mag deze niet gemakkelijk te kraken zijn. U kunt hierbij denken aan een geboortejaar of naam of een postcode. Daarnaast is het ten strengste verboden om deze inlogcode te communiceren via de telefoon of e-mail
  2. Niemand anders dan u mag de bankpas gebruiken. Wanneer de klant de bankpas gebruikt mag hij/zij zich door niets of niemand laten afleiden daarnaast dient de bankpas altijd veilig opgeborgen te worden zodat deze niet makkelijk verloren of gestolen kan worden. Daarnaast moet een klant ook regelmatig controleren of hij/zij nog in het bezit is van de bankpas.
  3. Beveiliging van apparatuur die voor bankzaken gebruikt wordt moet goed beveiligt zijn. U kunt hierbij denken aan het up-to-date houden van uw computer- (beveiliging) software. Daarnaast is het gebruik van illegale software verboden.
  4. Bankrekening controleer. Cliënten dienen minimaal 1 keer in de 2 weken hun rekeninginformatie te controleren. Wanneer rekeninginformatie nog op papier wordt ontvangen dient men binnen 2 weken na ontvangst gecontroleerd te zijn. Wanneer dit niet mogelijk is het gaat fout kan de bank om een bewijs vragen waarom u niet in de gelegenheid was het probleem tijdig te melden.
  5. Neem direct contact op met de bank en volg hun instructies op wanneer het toch fout gaat. Hierbij moet u denken aan klanten die weten of vermoeden dat iemand anders toegang heeft tot haar account, of wanneer er bankhandelingen hebben plaatsgevonden zonder toestemming van de rekeninghouder. Bij verdachte of ongewone zaken dient men ook direct contact op te nemen met de bank.