News

Naast de brandverzekering nu ook Cyberverzekering

Het wordt steeds normaler om naast een brandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering nu ook Cyberverzekering af te sluiten. Hiermee dekken bedrijven zich incyberverzekering tegen het risico van cybercrime, dit zegt het Verbond van Verzekeraars tegen archiefvernietiging.nu. Deze is van mening dat steeds meer verzekeraars bezig zijn met het ontwikkelen van dergelijke producten en diensten.

In toenemende mate komt de vraag vanuit de markt of het ook mogelijk is zich te verzekeren tegen cyberrisico’s. In de VS zijn verzekeraars al druk doende met het uitrollen van dergelijke verzekeringen, in ons land zijn er nog maar enkele verzekeraars die hier aan gehoor geven. De normale schade zoals brand in server ruimtes worden al wel gedekt in veel polissen.

Daar en tegen wordt data schade en de vernietiging hiervan niet vaak gezien als materiële schade.