News

Huisartsen willen EPD via de rechter stoppen

Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen is naar justitie gestapt om het Landelijk Schakelpunt (LSP), voorheen bekend als Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te laten stoppen. huisartsenDe huisartsen zijn van mening dat het LSP de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van huisartsen en artsen schenden. De huisartsen richten hun focus op de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie.

In de VZVZ zijn brancheorganisaties van huisartsen(posten), ziekenhuizen en apothekers verenigd. Volgens hen zou de VZVZ, door het invoeren van een elektronisch uitwisselingssysteem met grote gevaren, zich aan onrechtmatig handelen schuldig maken.

De huisartsen vinden dat de patiënten hun privacy verliezen door de komst het LSP de keuzevrijheid en zeggenschap om zelf te bepalen welke medische gegevens aan welke zorgverlener en voor welk doel beschikbaar komen. De patiënt zou met de eenmalige, algemene toestemming niet weten voor welke uitwisselingen in de toekomst hij toestemming heeft gegeven.

Geheimhoudingsplicht
Daarnaast vinden de huisartsen dat ze niet aan hun wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen voldoen. Ze hebben geen daadwerkelijke controle op wie er toegang heeft tot de gegevens en waarvoor. Huisartsen kunnen achteraf wel het gevoor lopen om juridisch vervolgt te worden gesteld bij ongewenste inzien of verkeerd gebruik van medische persoonsgegevens.

Het LSP staat ook haaks op onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht van artsen. “Dit resulteerde in 2011 mede aanleiding voor unanieme afwijzing van het LSP door de Eerste Kamer”, laten de huisartsen weten.

Bewijs
Een ander zaak waar de huisartsen zich druk over maken is dat er geen bewijs zou zijn dat het LSP tot betere of veiligere zorg leidt. “Het is de vraag of met de wijze van wisseling van informatie wel de gewenste gegevens beschikbaar gesteld worden”, dit volgens de huisartsen.

“VPHuisartsen meent dat met het LSP juist het risico van onduidelijke veiligheid ontstaat, wat mogelijke medische fouten in de hand kan werken.”

Tevens worden de veiligheidsrisico’s, niet te herstellen privacy schendingen en het vertrouwen in zorgverleners en in het beroepsgeheim tegen gegaan.  Huisartsen vragen de rechter om direct te stoppen met het LSP.