News

Het ministerie van Justitie meldt 455 datalekken in de afgelopen vijf jaar

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft van 2016 tot 2020 in totaal 455 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat schrijft het ministerie in het rapport aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren is het aantal gemelde datalekken toegenomen. In 2016 zijn er in totaal 36 meldingen gedaan, vorig jaar waren dat er 139. Het gaat niet alleen om het ministerie, maar ook om de instanties die bij het ministerie horen, zoals de overheidsinstantie Justis, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) en het Nederlands Instituut voor Forensische Geneeskunde (NFI). Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) omschreef de rode lijn in het datalek als “een fout van een medewerker in een individueel geval”. Als voorbeelden noemt hij onjuiste adressering van fysieke of digitale post en onvolledige anonimisering van documenten.

Bedrijven of organisaties zijn verplicht datalekken te melden aan AP. Grapperhaus beantwoordde vragen van het Permanent Comité voor Justitie en Veiligheid. Hij wil weten hoeveel datalekken er de afgelopen jaren zijn geweest en of ze in de rij moeten staan. Grapperhaus schreef dat het ministerie begin vorig jaar het project Weerbaar JenV lanceerde. Dit betekent dat medewerkers verplichte cursussen krijgen over veilig omgaan met informatie.

Laat al uw harde schijven harddisks en overige data dragers vakkundig vernietigen door ASK Mobiele Data Vernietiging