Eisen, voorwaarden gesteld om te voldoen aan het AVG

EISEN / VOORWAARDEN GESTELD AAN VERNIETIGING OM TE VOLDOEN AAN HET AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ingegaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanaf heden wordt het bedrijfsleven verplicht nog nauwkeuriger om te gaan met persoonlijke gegevens, zowel op papier als digitaal. De voorbereidingen die de bedrijven, overheden en instellingen treffen zijn vooral gericht op de bescherming van digitale gegevens, wat men hierbij vergeet dat de meeste veiligheidsincidenten zich juist met onkundig eenmalige archiefvernietiging en dagelijkse papiervernietiging voordoen.

De maatregelen die de overheid en bedrijven treffen om papier te vernietigen is vaak niet voldoende. Doordat de technieken voor het herstructureren van papieren archieven steeds beter wordt is het gewoon vernietigen niet meer afdoende.

Door dit gegeven moeten er veel strengere eisen gesteld worden aan archiefvernietiging en papiervernietigingwil men kunnen blijven voldoen aan de AVG.  AVG en privacy Bij de nieuwe AVG moeten alle persoonsgegevens op papier niet alleen uiterst precies worden opgeslagen, ook zal de ontdoener er ook zorg voor moeten dragen dat deze gegevens zorgvuldig worden vernietigd. Dit simpelweg zodat ze uiteindelijk niet in de verkeerde handen terecht kunnen komen. De enige manier om 100% zekerheid te verkrijgen dat uw papier en archief volgens de AVG richtlijnen worden vernietigd is om dit daadwerkelijk bij u voor de deur te laten vernietigen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

25 mei 2018 is deze nieuwe wet in werking gaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deze Wet zal in heel Europa dezelfde regels rond privacy gaan gelden, dit met grote gevolgen voor de bedrijven die met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens werken, zowel papier als digitaal. De AVG geeft richtlijnen hoe persoonlijke informatie moet worden opgeslagen. Zorg dus voor een adequate externe partij die op locatie deze gegevens vernietigd. Tip: Lees altijd de algemene voorwaarden wanneer u niet voor vernietiging op locatie kiest. Vaak zult dan er achter komen dat dergelijke bedrijven u geen enkele garantie bieden.

Bij ASK vernietigen we alles daadwerkelijk bij u voor de deur tot kleine snippertjes zo voldoet u altijd aan de strengste AVG eisen!