News

De Kamer van Koophandel waarschuwt voor valse brief

De KvKKVK slaat alarm over een valse brief die door fraudeurs naar ondernemers wordt verstuurd. De brief verzoekt de ordermens om een kopie legitimatie te faxen. Deze brief is echter niet van De Kamer van Koophandel, zo verteld de organisatie. Zij verzoeken met klem geen gebruik te maken van deze oproep. Indien men inmiddels deze gegevens verstuurd heeft dient men direct aangifte te doen bij de Politie.

Volgens de inhoud van de brief doet men suggereren dat er recentelijk een nieuwe Wet is ingetreden waardoor men de identiteit dient te controleren van  ingeschrevenen van de KvK.

Dit is een duidelijke form van “Phishing” (het proberen te achterhalen van uw persoonsgegeven zodat hiermee bijvoorbeeld online aankopen uit uw naam willen verrichten.