News

Datalek HAN overtrof verwachtingen, hackers eisten losgeld van ruim 10.000 euro

De datalekken van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waren omvangrijker dan verwacht. Een hacker kreeg toegang tot 530.000 e-mailadressen. Hij eiste losgeld voor de gestolen gegevens.

Volgens de HAN is dit een veelvoud van de 10.000 euro die tot nu toe in omloop is. Bij minimaal 95% van de gestolen persoonsgegevens gaat het om algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden ingevuld op online formulieren, waarmee onder meer informatie over trainingen kan worden aangevraagd of zich kan worden aangemeld voor bijeenkomsten of evenementen. Nadat de HAN had ontdekt dat de gegevens waren gestolen, heeft zij aangifte gedaan en aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met hulp van interne en externe experts is het lek gedicht en is het systeem gemonitord.

ASK Mobiele Archief- en Datavernietiging voorkomt dit soort situatie door datavernietiging op locatie!