News

Belastingdocumenten met privacygevoelig informatie in 2e hands kasten gevonden

De Belastingdienst belastingdocumentenheeft grove fouten gemaakt. Wederom zijn er vertrouwelijke documenten op straat terecht gekomen. Een koppel vond de dossiers in een kast die ze net tweedehands hadden aangeschaft.
De documenten waar het om gaat gaan over inbeslagnames. Toen het stel hiervan melding maakte bij De Belastingdienst werd doodleuk gezegd dat ze deze maar zelf moesten vernietigen.

De documenten waren in het bezit van een belasting-deurwaarder gespecialiseerd in belastingzaken. De locatie hiervan was op het belastingkantoor in Heerenveen. Dit kantoor is inmiddels opgedoekt. De inventaris is vermoedelijk via de dienst Domeinen in de handel terecht gekomen.