News

Bedrijven nemen het niet zo serieus met geheimhouding

Bedrijven in Nederland neemt het niet zo nauw met de geheimhoudingsclausule die in overeenkomsten staan met opdrachtgevers. Bij +/-  64% van de overeenkomsten waar bedrijven mee werken is een vorm van geheimhouding van data vastgelegd.

Toch werkt achtenzeventiggeheimhoudingprocent met kosteloze klantgeoriënteerde software om dossiers op te slaan, te versturen of een back-up te maken. De privacy van dossiers wordt hierdoor niet veilig gesteld omdat de ontwikkelaar van de software informatie deelt met anderen voor commercieel doeleinden. Ook staat in de statuten dat de ontwikkelaar zich het recht voorbehoud om dossiers te gebruiken, reproduceren en distribueren.

Kleine zelfstandige  werken veel minder vaak dan MKB ondernemers met contracten waarin de privacy van gegevens is opgenomen. 45% van de kleine zelfstandige werkt voor bedrijven met een overeenkomst waarin een geheimhoudingsclausule is opgenomen, tegenover 78% van de MKB’ers. Toch maken MKB zelfstandigen en ZZP’ers ongeveer net zoveel gebruik van freeware voor zakelijk gebruik, respectievelijk 78 en 76%.