News

Aantal cyberincidenten fors gestegen bij de overheid sinds 1,5 jaar

Er zijn ruim 240 ‘cyber incidenten’ geconstateerd tussen juni 2011 en november 2012. Dit volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Datcyberincidenten blijkt uit data die Zembla in haar bezit heeft, na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).Uit de data van het NCSC geeft aan dat het onder andere gaat om DDoS-aanvallen, het inbreken met behulp van phishing,  door virussen, gaten in systemen en uitgelekte privégegevens.

Ook merkt men op dat het kraken van ‘slagboomsystemen met default username/password’ in de gemeente Ridderkerk zeer eenvoudig was.

Eén groot aantal cyber incidenten is door het NCSC onbruikbaar gemaakt (.pdf), omdat dit de staatsveiligheid bedreigt.