News

20% van de ondernemingen mist veiligheidsbeleid

1 op de 5 Nederlandse bedrijven heeft geen of nauwelijks een veiligheidsbeleid: ze zijn er nog niet actief mee bezig, hebben het gewoon niet of vinden het niet nodig. Met name in het het midden en kleinbedrijf is de veiligheid ondermaats.

Een toonaangevendveiligheidsbeleid beveiligingsbedrijf deed in de Nationale Veiligheidsbarometer research naar de toestand van veiligheid in het Nederlandse mkb. Hieruit komt naar voren dat 21% van de bedrijven geen veiligheidsbeleid heeft.

Veel ondernemingen nemen bewust geen actie op het gebied van veiligheid, ze vinden het niet nodig. Sommige ondernemingen zeggen nog “bezig” te zijn met een veiligheidsplan. Van de ondernemingen die wel een actief beleid hebben, controleert een kwart dit bijna nooit aan aanpassingen van wetgeving of dreigingen van buitenaf.

Het onderzoek onder 820 ondernemingen heeft vooral betrekking op het midden en klein bedrijf. 34%van de bedrijven geeft aan geen actief veiligheidsbeleid te handhaven. In de grotere bedrijven (250+ werknemers) is dat wel 8%.

65% van de ondervraagden heeft te maken heeft gehad met een voorval, zoals diefstal, agressie of vandalisme, heeft een vijfde van de bedrijven geen veiligheidsbeleid. De ondernemingen die dit wel hebben, controleert 25% dit zelden of nooit aan aangepaste  wetgeving of dreigingen van buitenaf. Dit terwijl het merendeel van de ondervraagde wel degelijk op de hoogte is van de regelgeving aangaande veiligheid.