Bewaartermijnen

EISEN / VOORWAARDEN GESTELD AAN VERNIETIGING OM TE VOLDOEN AAN HET AVG

DOSSIERS EN DOCUMENTENBEWAARTERMIJN
Personeelsadministratie
(Loonbelastingverklaringen, indentificatiebewijzen, NAW-gegevens en burgerservicenummer van personeelsleden)
5 Jaar
Administratieve gegevens
(Jaarrekening, accountantsverklaring, algemene administratie)
7 Jaar
Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed9 Jaar
Ledenadministratie van coöperaties of verenigingen10 Jaar
PERSOONSGEGEVENSBEWAARPLICHT ADMINISTRATIE / BEWAARTERMIJNEN
Persoonsgegevens in het algemeenUiterlijk na 2 jaar
SollicitantenWanneer de sollicitant daarom vraagt, maar uiterlijk vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure
UitzendkrachtenTwee jaar na beëindiging van het dienstverband
PersoneelsadministratieTwee jaar na beëindiging van het dienstverband
SalarisadministratieTwee jaar na beëindiging van het dienstverband
Debiteuren en crediteurenTwee jaar na beëindiging van het dienstverband
Klanten en leveranciersTwee jaar nadat de laatste transactie is afgehandeld
Klanten van advocaten en accountantsTwee jaar nadat de behandeling van een zaak is stop gezet