Click Fraud Protection

Archiefvernietiging Certificaat

ASK mobiele Archiefvernietiging , Papiervernietiging en harde schijf vernietiging is aangesloten bij “NAID”. Deze organisatie is komen overwaaien van Amerika naar Europa. Wie aangesloten is bij deze instantie voldoet aan de hoogste eisen die gesteld worden aan archiefvernietiging, papiervernietiging en harde schijf vernietiging die er bestaan. Zelfs de CA+ Certificering verwijst op haar site naar NAID.

DIN Norm 32757-1 Veiligheidsklasse 2 en 3

Doordat wij uw vertrouwelijk materiaal daadwerkelijk bij u voor de deur vernietigen krijgt u van onze chauffeur direct een Garantie Certificaat van het vernietigde materiaal. Op dit certificaat staat de aard van het vernietigde materiaal en de aantallen vermeld.

ASK Mobiele Archiefvernietiging vernietigt al uw vertrouwelijke data volgens: DIN Norm 32757-1 Veilingheidsklasse 2 en 3

Naid 2018 ASK archiefvernietiging papiervernietiging

ASK ARCHIEFVERNIETIGING is een erkend archiefvernietigingsbedrijf en aangesloten bij “NAID” voor 100% garantie.

Aangesloten organisaties

NAIDEUROPE4